USB Flash – Gubitak podataka

Flash uređaji su značajno napredovali u poslednjih deset godina, i mnogi digitalni uređaji koriste flash uređaje velike brzine i kapaciteta za smeštanje podataka.

USB flash uređaji se koriste u istu svrhu kao što su se koristili CD ili DVD diskovi, tj, za smeštanje, bekap i prenos podataka.

Njihove prednosti su mnogobrojne:

 • veličina
 • brzina
 • kapacitet
 • izdržljivost i otpornost – nedostatak pokretnih delova
 • mnogo veći kapacitet – trenutno do 2TB

Najveći deo modernih memorija za skladištenje podataka zasniva se na istom ili sličnom principu. Tehnologija koja pokreće sve ove uređaje je, sa hardverske strane, jednostavna. Memorijski čip prati odgovarajući kontroler. Ova dva elementa čine, praktično, ceo uređaj odnosno memoriju. Interfejs je naravno USB konektor, a sve to se nalazi na maloj elektronskoj ploči.

prvi

Memorijski čip je, u skoro svim vrstama memorijskih kartica, USB flash diskova, kao i većini drugih digitalnih uređaja, baziran na NAND tehnologiji. USB FLASH novije generacije, kao i kartice dolaze u varijanti sa dva ili čak 4 čipa na sebi. Sama memorijska struktura je podeljena na blokove, a blokovi su podeljeni na stranice.

Slično kao i kod SSD-ova, i ovde je princip da kontroler određuje algoritam smeštanja podataka u sam čip ili čipove. Iako postoji dosta proizvođača USB flash memorija, sa izuzetkom SanDisk-a i možda još par proizvođača, svi koriste standardne masovno proizvedene kontrolere, različitih generacija, i revizija. Naravno, za svakog proizvođača se modifikuje algoritam smeštanja podataka u same čipove.

Jedna od glavnih mana USB flash-eva, jeste da imaju ograničen broj upisa i brisanja pre nego što otkažu. U zavisnosti od tehnologije samih memorijskih čipova, odnosno da li su čipovi SLC, MLC, TLC odnosno xLC (broj bitova koji može da se smesti u jednu ćeliju), taj broj je između 3000-5000, pa čak i do 100000. U teoriji, USB flash može da traje i par stotina godina, ukoliko se slabo koristi. U praksi, obično im je vek nekoliko godina, mada su se pojavili i neki koji nisu izdržali ni par meseci…

Gubitak podataka na usb flash-u

Podatke možete da izgubite na više načina:

 • obrisani podaci ili formatiran flash
 • virus
 • elektronski kvar – naponski udar ili otkaz komponenti
 • mehanički kvar – polomljen USB priključak ili sama elektronika flash-a
 • otkaz kontrolera – hardverski ili softverski
 • korupcija unutar memorijskih ćelija

Spašavanje podataka sa USB flash-a se deli na tri dela u zavisnosti od vrste kvara. Prvi i lakši jeste da je u pitanju logički kvar ili eventualna korupcija memorijskih čipova, kada se pravi klon kompletne dostupne memorije flash-a i radi se rekonstrukcija strukture.

Drugi, jeste da se u slučaju mehaničkog ili elektronskog kvara pronađe problem i otkloni, čime se opet omogućava pristup memorijskom čipu, odnosno zapisu unutar njega i krene se u kopiranje podataka.

Treći, znatno teži i duži, a samim tim i skuplji, jeste da se odlemi svaki čip na Flash-u, pročita zapisani sadržaj i da se krene u rekonstrukciju podataka. To je proces koji duže traje, obično oko 3-5 dana, izuzetno je komplikovan, i zahtevan. Samim tim, naravno i skuplji.

Komentari

Pročitaj sve komentare

Ostavi komentar

Оставите одговор