12-godina-iskustva

BEZ PODATAKA - NEMA NAPLATE

BESPLATNA KURIRSKA SLUŽBA

BESPLATNA DIJAGONOSTIKA

NAJBRŽA USLUGA U REGIONU

PRIVATNOSTI PODATAKA

DECENIJSKO ISKUSTVO

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

SSD – logički kvarovi

Kao što smo već pisali, arhitektura memorijskih čipova je organizovana u blokove, a blokovi su podeljeni na stranice. Dok se čitanje i programiranje čipova vrši na nivou stranice, brisanje se vrši na nivou bloka. Kako bi se postigla željena brzina i što duža funkcionalnost SSD-a, razni proizvođači koriste različite i patentirane algoritme za smeštanje podataka. […]

SSD – kvarovi firmware-a

Kvarovi internog operativnog sistema SSD-a mogu da se manifestuju na više načina. Najčešći je da SSD u potpunosti prestane da radi, ne prijavljuje se sistemu, i samo svetli(ili treperi) lampica na njemu. Drugi je da se prijavi sistemu, ali samo pod imenom kontrolera koji se nalazi na njemu(npr SandForce, Intel). Treći je da se prijavi […]

Kvarovi elektronike hard diska

Spašavanje podataka kod kvarova elektronike hard diska: Elektronski sklop (eng. Printed Circuit Board – PCB) svakog hard diska ima zadatak da obezbedi kontinualno napajanje samog diska, kao i vezu sa kontrolerom na matičnoj ploči. Na ranim hard diskovima elektronika je služila samo da obezbedi kontinualno napajanje diska. Sva kontrolna logika je bila smeštena na specijalizovane […]

Logička oštećenja hard diska

SPAŠAVANJE PODATAKA U SLUČAJU LOGIČKIH OŠTEĆENJA Zahvaljujući deceniji iskustva i najsavremenijoj opremi, naša Laboratorija ima mogućnost pristupa i identifikacije većine potpisa fajl sistema. Navešćemo samo neke od potpisa koje posedujemo u našoj know-how bazi: EXfat, FAT 12/16/32, NTFS, HFS, UFS, EXT2/3, JFS, NSSREISER, XENIX, SOLARIS (XFS)… Termin „logički kvar“ definišemo kao vrstu kvara kod koje […]

Mehanički kvarovi hard diska

SPAŠAVANJE PODATAKA KOD OŠTEĆENJA MEHANIČKOG SKLOPA: Mehanički sklop diska (eng. Head Disk Assembly – HDA) predstavlja najosetljiviji deo svakog hard diska u smislu kritičnosti za operativnu sposobnost diska. Svi kvarovi ovog sklopa se po nomenklaturi naše Laboratorije nazivaju MEHANIČKI kvarovi. To su kvarovi: Glava Čitanje/pisanje podataka vrši se pomoću magnetnih glava koje lebde preko površine […]