12-godina-iskustva

BEZ PODATAKA - NEMA NAPLATE

BESPLATNA KURIRSKA SLUŽBA

BESPLATNA DIJAGONOSTIKA

NAJBRŽA USLUGA U REGIONU

PRIVATNOSTI PODATAKA

DECENIJSKO ISKUSTVO

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Razbijanje šifara

Postoje slučajevi kada je forenzičarima neophodno suočavanje sa raznim sistemima zaštite koje se mogu postaviti u okviru pristupa podacima. Najčešći i najjednostavniji slučaj podrazumeva zaštitu kompresovanih arhiva lozinkama. Dva, trenutno najzastupljenija, arhivera su ZIP i RAR. Ruski arhiver (RAR), koristi daleko snažniji mehanizam enkripcije (AES-128 standard) koji podrazumeva 128 bitova enkripcije. Ovaj arhiver ne štiti […]