12-godina-iskustva

BEZ PODATAKA - NEMA NAPLATE

BESPLATNA KURIRSKA SLUŽBA

BESPLATNA DIJAGONOSTIKA

NAJBRŽA USLUGA U REGIONU

PRIVATNOSTI PODATAKA

DECENIJSKO ISKUSTVO

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Osnove kompjuterske forenzike

Osnove Kompjuterske forenzike Kompjuterska forenzika predstavlja primenu kompjuterske istrage i tehnika analize u cilju utvrđivanja potencijalnih dokaza. Dokazi prikupljeni forenzičkim metodama se mogu koristiti u raznim vrstama istraga: u građanskim parnicama za razvode, zlostavljanja i diskriminaciju u slučajevima gde pravna lica zahtevaju prikupljanje dokaza – u pitanjima zloupotrebe službenog položaja, pronevere ili krađe intelektualne svojine […]