12-godina-iskustva

BEZ PODATAKA - NEMA NAPLATE

BESPLATNA KURIRSKA SLUŽBA

BESPLATNA DIJAGONOSTIKA

NAJBRŽA USLUGA U REGIONU

PRIVATNOSTI PODATAKA

DECENIJSKO ISKUSTVO

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Digitalni dokazi

Prikupljanje digitalnih dokaza počinje kada se informacija i/ili fizički objekt prikupe ili pohrane u očekivanju ispitivanja. Termin dokaz implicira da je onaj koji je dokaz prikupio prepoznat od strane suda i da je proces prikupljanja takođe prepoznat kao legalan proces, u skladu sa lokalitetom sa koga je prikupljen. Iako su pravila dokaznog materijala u slučaju […]

digitalni dokazi