SSD – kvarovi firmware-a

Kvarovi internog operativnog sistema SSD-a mogu da se manifestuju na više načina. Najčešći je da SSD u potpunosti prestane da radi, ne prijavljuje se sistemu, i samo svetli(ili treperi) lampica na njemu. Drugi je da se prijavi sistemu, ali samo pod imenom kontrolera koji se nalazi na njemu(npr SandForce, Intel). Treći je da se prijavi pod imenom samog SSD-a, ali bez kapaciteta (što se dešava i kod USB flash uređaja).

Svakako, može da bude teško da se ustanovi da li je otkaz elektronike samog SSD-a ili kvar firmware-a, pošto nema pokretnih delova koji bi dali indikaciju da se nešto dešava.

SSD kvarovi - Kvar firmware-a V1

Kao što vidimo na slici, kontroler je odgovoran za mnoštvo, odnosno sve operacije unutar SSD-a, kao i sve dodatne specifikacije koje SSD poseduje (wear leveling, RAISE, garbage collection, upis, i čitanje, itd…).  To znači da kvar firmware-a zapravo termin koji pokriva širok spektar kvarova unutar samog kontrolera.

Spašavanje podataka sa SSD-a može da se uradi na dva načina. Prvi i lakši jeste da se u slučaju u slučaju firmware problema, uz pomoć specijalnih alata simulira rad mikrokoda samog kontrolera kako bi se dobio pristup podacima klijenta.

Drugi, da se odlemi svaki čip na SSD-u, pročita zapisani sadržaj i da se krene u rekonstrukciju podataka. Prvo je potrebno odrediti straničnu organizaciju samog zapisa (koji deo stranice su podaci, a koji ECC i zaglavlja). Zatim je potrebno pronaći FTL, odnosno način kako su podaci razmešteni po čipovima. Taj proces može da se posmatra analogno RAID sistemima. U oba slučaja, više fizičkih komponenti se kombinuje u jedinstvenu logičku celinu i delovi svakog pojedinačnog fajla su smešteni na nekoliko komponenti. U slučaju RAID-a na nekoliko diskova, u slučaju SSD-a na nekoliko čipova. Međutim, za razliku od RAID-a, logička lokacija bloka na NAND čipu nije u direktnoj vezi sa lokacijom na logičkoj celini. Sam firmware u SSD-u sadrži promenjivu tabelu koja pamti mapiranje sa logičke na fizičku lokaciju unutar čipa. Ta tabela se naziva FTL. Potom se vrši transformacija pročitanog sadržaja u kompaktnu celinu i radi se identifikacija ključnih struktura, kako bi se pronašao zapis operativnog sistema i struktura podataka. Neminovno, ovaj proces dugo traje.

Tehničari Data Solutions Laboratorije stalno traže nova rešenja, kako bi optimizovali proces i maksimizovali količinu vraćenih podataka sa SSD-a.

Komentari

Pročitaj sve komentare

Ostavi komentar

Оставите одговор