Izbrisane-poruke

IZBRISANE PORUKE?

SMS, Viber, email, slike

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja

Data Solutions Laboratorija svojim klijentima nudi usluge spašavanja podataka sa mobilnih uređaja (Android telefona i tableta, iPhone, iPad, Windows telefona) i SIM kartica.

Postoje dva razloga zbog kojih dolazi do gubitaka podataka na mobilnim uređajima: logička i mehanička oštećenja.

Logički problemi

  • Obrisane slike, video materijal, kontakti, poruke
  • Fabričko resetovanje uređaja
  • Reformatiranje particija

Mehanički kvarovi

  • Izgoreli čipovi
  • Kontakt uređaja sa vodom
  • Oštećenja usled pada, udarca

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja je proces za koji je, pored tehnologije i znanja, potrebno iskustvo. Sam postupak je složeniji i dugotrajniji u odnosu na iste kvarove na drugim tipovima medija (hard diskovi, memorijske kartice, USB flash-a…).

Našoj Laboratoriji za spašavanje podataka nije ograničenje tip operativnog sistema koji se nalazi na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Pored standardnih Android, iOS i Windows operativnih sistema, spašavanje podataka je moguće i sa starijih uređaja, sa svojim specifičnim operativnim sistemima, mada to dosta zavisi od tipa uređaja i sistema.

U slučaju logičkih oštećenja, kao što je fabričko resetovanje telefona, da bi spašavanje podataka bilo uspešno ili zadovoljavajuće, potrebno je da se telefon više ne koristi. Razlog za to je isti kao i kod hard diskova. Kada obrišete podatke sa nekog uređaja, svako korišćenje tog uređaja može prepisati obrisani sadržaj i onemogućiti spašavanje podataka.

Postupak spašavanja podataka sa mobilnih uređaja:

Kod logičkih oštećenja, kao što su obrisani podaci i fabričko resetovanje, da bi bilo moguće započeti spašavanje podataka na većini novijih uređaja, neophodno je da uređaj bude „rutovan“ odnosno da se omogući administratorski pristup tom uređaju (telefonu, tabletu). Za to je potrebno izmeniti deo koda samog uređaja (njegov firmware). Šta to znači za klijente? To znači da uređaj gubi garanciju, kao i da se taj postupak radi na njihovu odgovornost, jer može da se desi da telefon prestane da radi, odnosno, kako se to popularno zove „bude brick-ovan“.

Zatim se obezbeđuje pristup internoj memoriji telefona, i vrši se kloniranje svih fizičkih sektora.

Nakon toga se vrši analiza datog klona, rekonstruiše se OS koji je korišćen, i izvlače se podaci.

Naravno, kao i za sve ostale medije, u našoj Laboratorij važi pravilo – bez podataka nema naplate posla.

Kod mehaničkih oštećenja, potrebno je, pre svega, uređaj dovesti u operativno stanje kako bi mogao da se ponovi navedeni postupak. U većini slučajeva, savetujemo klijentima da to rade u ovlašćenom servisu kako bi iskoristili garanciju ako je još imaju. Posle toga se ponavlja navedeni postupak.