Besplatna-dijagnostika

BESPLATNA DIJAGNOSTIKA

bez podataka nema naplate
Garantovana-privatnost

GARANTOVANA PRIVATNOST

tajnost podataka zaštićena ugovorom
Slide background

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Spašavanje podataka sa USB flash i memorijskih kartica

Prateći veliki razvoj flash memorije u poslednjih desetak godina, nametnuli su se kao alternativa drugim medijima za čuvanje podataka, pogotovo kao dodatna memorija u mobilnim uređajima.

Razlozi za to su:

 • Prenosivost
 • Nedostatak mehaničkih delova
 • Jednostavnost korišćenja

Data Solutions Laboratorija je prva na ovim prostorima počela spašavanje podataka sa oštećenih memorija. Veliki broj ljudi smatra da je spašavanje podataka sa memorija nemoguće. Ta izjava je tačna samo u slučaju kada je memorijski čip uništen (slomljen ili pregoreo). Daleko veća verovatnoća je otkaz kontrolera, odnosno čipa, koji je zadužen za upis podataka u memoriju, kao i za čitanje podataka. U tom slučaju, postoje velike šanse za 100% uspešno spašavanja podataka.

spasavanje-podataka-sa-memorije

 • USB flash uređaji mogu da izgube podatke usled:

  • fizičkih oštećenja (npr. polomljen USB konektor)
  • elektronskih oštećenja
  • korupcije internog programa u kontroleru
  • ljudske greške
  • korupcije fajlova od strane softvera ili operativnog sistema
  • loših sektora ili habanja ćelija memorijskih čipova usled preteranog upisivanja
  • požara, poplave i ostalih prirodnih katastrofa

 • Kvar USB flash-a – šta uraditi?

  Flash uređaji mogu da izdrže fizičke potrese i prenos mnogo bolje nego drugi mediji za smeštanje podataka, ali i oni mogu da se oštete fizički. Takođe podložni su logičkim oštećenjima kao što je korupcija podataka i slučajno brisanje ili virus.

  Takođe, usled dugotrajnog korišćenja ili preteranog upisivanja može da dođe do oštećenja memorijskih ćelija, i samim tim do korupcije podataka.

  Ako vam USB uređaj ima bilo kakvo fizičko oštećenje, kompjuter će imati problem da ga prepozna u najvećem broju slučajeva, ili će se zamrznuti kada priključite USB. Da biste sačuvali integritet podataka u najvećoj meri, prestanite da koristite uređaj čim primetite bilo kakav problem. Nemojte pokušavati sami da ga popravite, iz iskustva smo videli da je tada najčešće nemoguće spasiti podatke.

 • Monolitni uređaji

  Poseban slučaj su Mini i Micro SD kartice, koje ne poseduju kontroler, a neki USB uređaji imaju enkriptovane strane u okviru memorija koje je nemoguće dekriptovati u slučaju otkaza kontrolera. Zahvaljujući našoj potrebi da se stalno usavršavamo, kao i ulaganju u nove tehnologije i opremu, proširili smo postojeće kapacitete laboratorije, tako da smo u mogućnosti da vraćamo podatke i sa nekih Mini, Micro SD i drugih kartica, kao i monolitnih USB FLASH diskova.