Besplatna-dijagnostika

BESPLATNA DIJAGNOSTIKA

bez podataka nema naplate
Garantovana-privatnost

GARANTOVANA PRIVATNOST

tajnost podataka zaštićena ugovorom
Slide background

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Drugi o Data Solutions Laboratoriji za spašavanje podataka

ComMedia

Bez nasilnih metoda

[ Danas, 04.11.2009. Beograd]

Autor: C. R. D. [ ComMedia]

Data Solutions je prva kompanija u regionu koja se profesionalno bavi spašavanjem podataka sa hard diska, RAID sistema i svih vrsta medija.

Data Solutions Laboratorija, koristi detaljno razrađene i usavršene procedure kojima se osigurava kvalitet rada. Postupak spašavanja podataka odvija se u tri faze: prijem medija za spašavanje podataka, izrada dijagnoze i procene uspešnosti i spašavanje podataka. U postupku formiranja dijagnoze i procene uspešnosti, Data Solutions Laboratorija rukovodi se podacima koje je klijent naveo prilikom prijema diska. Rezultujući dokument sadrži dijagnozu i opis konkretnog kvara, kao i vremenski okvir i raspon cene postupka spašavanja podataka. Uz komentar laboranta koji je na slučaju radio, kao i navođenja potrebnih delova da bi se operacija uspešno izvršila, klijent dobija potpunu sliku o poslu koji predstoji.

Ukoliko nije moguće uspostaviti dijagnozu bez otvaranja komore diska, zahteva se saglasnost klijenta za narušavanje integriteta komore. Ono što je izuzetno bitno jeste to da se u okviru Laboratorije nikada ne koriste nasilne metode spašavanja podataka. Uz dokument Dijagnoza i procena uspešnosti, klijent dobija i Ugovor o spašavanju podataka. Potpisivanjem ovog ugovora klijent daje odobrenje za izvršenje ugovorom opisanog posla.

Nakon što klijent dostavi (elektronski) potpisan i popunjen ugovor, naša laboratorija započinje proces spašavanja podataka. Kada se posao kompletira u preciziranom vremenskom okviru, klijent preuzima podatke na dvd, cd ili drugom mediju kako je prethodno navedeno u proceni uspešnosti. Esencija našeg posla je pristup i spašavanje značajnih i uglavnom poverljivih podataka u određenom vremenskom roku. Primenom adekvatnih procedura i timskog rada iz godine u godinu, Laboratorija povećava procenat uspešnosti na veliko zadovoljstvo klijenata.


Svet Kompjutera

(TOP 5) Servisi kompjutera

[ Blic, 21.09.2009. Beograd ]

Prva i jedina domaća kompanija koja se profesionalno bavi spašavanjem kompjuterskih podataka. Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji i višegodišnjem iskustvu stručnjaci „Data Solušns“ mogu spasiti podatke sa svake vrste kompjutera i medija, bez obzira na tip kvara ili sistem koji korisnik upotrebljava, a akcenat je na spašavanju podataka sa hard diska.Klijent nije dužan da plati uslugu, ako nije dobio željene podatke.

Novogradska 23

329-06-61


Policija grada Beograda

„Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
Direkcija policije
Policijska uprava za grad Beograd
Policijska stanica Zemun
Broj:Sl.
Dana:26.08.2009. godine
Z e m u n, Veliki trg br. 2
AS.

Data Solutions

Novogradska br.23.
1080 B E O G R A D

Poštovana gospodo

Policijska stanica Zemun u svom radu ostvaruje kontakte sa mnogim građanima, ustanovama i preduzećima u kojim prilikama smo veoma često u situaciji da pružamo pomoc. Pomoć je često potrebna i nama tako da smo mi tokom avgusta meseca bili prinuđeni da zatražimo Vašu pomoć koju ste nam Vi nesebicno pružili. U okviru naših kontakata mi smo uočili da je taj stepen profesionalnosti, ljubaznosti i odgovornosti koju je dostigla Data Solutions ustvari ono čemu svi treba da težimo u svom radu. Vi ste taj nivo dostigli tako da pred Vama je budućnost.

Ovo je mali izraz zahvalnosti za ono što ste učinili za nas. Mi ostajemo na usluzi svim građanima pa i Vama ako Vam naša pomoć bude potrebna.

Komandir PS, policijski savetnik

Bura Željko“


Četvrti opštinski sud u Beogradu

“ Data Solutions je efikasno i profesionalno izašao u susret našoj molbi za hitno spašavanje podataka sa RAID servera čiji je pad u potpunosti blokirao rad suda. Podaci su uspešno spašeni a server je osposobljen za dalji rad u najkraćem mogućem roku. Ova kuća je pružila maksimalno brzu i poverljivu uslugu onda kada je to bilo najpotrebnije stoga im ovim putem i zahvaljujem.“

Predsednica Četvrtog opštinskog suda u Beogradu

Verica Ðukic


Kad hard disk umre [ Svet kompjutera 02/2005 ]

Činjenica je da hard diskovi nisu otporni na kvarove. Međutim, ima li spasa podacima kada hard disk počne da se vrti u ritmu posmrtnog marša?

Glavni način smeštanja velikih količina podataka danas predstavljaju hard diskovi. Moderni hard diskovi se od svojih predaka razlikuju uglavnom po dimenzijama, materijalima od kojih su izrađeni, tehnologiji izrade mehanike koja ih pokreće i elektronike koja njima upravlja. Princip rada je, međutim, ostao manje-više isti: magnetne glave slične onima na kasetofonu čitaju i upisuju podatke na ploče premazane feromagnetnim materijalom sličnim onom koji se može naći na audio-trakama.

Hard disk u sebi objedinjuje mnoga elektronska, magnetna i mehanička rešenja koja pored samog čuvanja podataka obezbeđuju i pouzdanost u radu. Zbog toga hard disk spada u najkompleksnije i najsofisticiranije uređaje koji se mogu naći u računarskim sistemima. Međutim, kao i svaki drugi uređaji, hard diskovi su skloni kvarovima i veoma podložni oštećenjima.

Otkako je upotreba računara izašla iz striktno univerzitetskih i vojnih laboratorija i probila se u sve grane privrede, a kasnije i u porodice, javila se i potreba za dodatnom zaštitom podataka koji su na njima čuvani. Neke od metoda su svima poznate: pravljenje rezervnih kopija, korišćenje mirroring sistema i pravljenje štampanih kopija. Međutim, pošto Marfi nikada ne spava, uvek se može desiti da se hard disk na kojem se nalaze bitni podaci pokvari pre nego što se napravi njihova rezervna kopija.

U ovom slučaju spas se može naći u nekoj od firmi koje se bave spašavanjem podataka sa oštećenih hard diskova. Ova usluga je obično skupa, može trajati i do nekoliko dana, a integritet izvučenih podataka se ipak ne može 100% garantovati. Na prostoru bivše SFRJ postoje dve firme koje se bave ovom delatnošću, hrvatski Infolab i domaća firma sa sedištem u Beogradu, Data Solutions.

Data Solutions postoji već nekoliko godina. Svojim korisnicima nudi pre svega usluge spašavanja podataka sa oštećenih hard diskova, ali se bavi i drugim delatnostima na polju informatike. Korisnicima svojih usluga garantuje pre svega privatnost podataka, ali i vraćanje hard diska u istom stanju u kojem je primljen ukoliko osoblje nije u mogućnosti da izvuče podatke.

Koje su im šanse? Uspešnost postupka spašavanja podataka zavisi od mnogo faktora. Pored same prirode kvara, veoma je važno i to koji je hard disk u pitanju. Kao i automobili, hard diskovi određenih proizvođača imaju karakteristične probleme i kvarove. Neki hard diskovi, poput Maxtora, mogu biti prilično jednostavni za proces spašavanja podataka. Hard diskovi proizvođača kao što je Western Digital, koji se generalno retko kvare, pate od drugačijih problema: svi njihovi kvarovi su ozbiljni i njihovo otklanjanje u cilju izvlačenja podataka je komplikovano. Uspešnost procesa spašavanja takođe zavisi i od zastupljenosti tog proizvođača na tržištu. Ukoliko je hard disk popularan medu kupcima, rezervni delovi za njega se mogu relativno lako nabaviti. Medutim, ukoliko se radi o proizvođaču koji je malo zastupljen na domaćem tržištu, nabavka potrebnih delova može biti prilično teška.
Izraženo u procentima, verovatnoća uspeha povraćaja podataka u firmi Data Solutions dostiže 80% kada su u pitanju diskovi popularnih proizvođača. Međutim, prosečna verovatnoća, kada se posmatraju svi uređaji koje je firma prihvatila, iznosi oko 60%.

Prvi korak u spašavanju podataka je dijagnostika kojom se utvrđuje kakvo je oštećenje u pitanju. Nakon toga se vrši procena mogućnosti spašavanja podataka i cene čitavog postupka. Vlasnik hard diska u početku saopštava koji podaci treba da budu izvučeni: moguće je pokušati spašavanje celokupnog sadržaja hard diska ili samo jednog dela (jedna particija, direktorijum ili konkretan fajl).

Nakon dijagnostike i dobijanja saglasnosti vlasnika, hard disk se odnosi u laboratoriju u kojoj se prvo priprema za proces spašavanja podataka. Priprema se sastoji od otklanjanja nastalog kvara odnosno efekata koje je izazvao i za to se koriste posebni alati i uređaji. Po izvršenoj pripremi, hard disk se posebnim metodama iščitava kako bi se s njega izvukli podaci.

Nakon izvlačenja traženih podataka, oni se snimaju na medij po želji vlasnika (CD, DVD, ispravan hard disk) i čekaju na preuzimanje. Ukoliko se vlasnik hard diska ne pojavi da preuzme podatke u određenom roku, kopije podataka i sadržaj hard diska se uništavaju metodom koju je propisalo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Sam hard disk se rastura kako bi se dobili rezervni delovi za druge diskove.

Po preuzimanju kopija podataka, vlasnik na zahtev može dobiti hard disk ili ga prodati firmi. Ovo drugo je povoljnija varijanta, pošto su za pripremu uređaja za spašavanje podataka često neophodni rezervni delovi sa istorodnih hard diskova. Elektronske i mehaničke komponente diskova se izrađuju samo za proizvođače hard diskova i ne mogu se naći u slobodnoj prodaji. Njihova nabavka se uglavnom svodi na otkup neispravnih diskova i u svetu predstavlja prilično razvijenu granu trgovine.

U svetu je uobičajeno da firme koje se bave povraćajem podataka međusobno sarađuju. Saradnja se uglavnom svodi na prihvatanje poslova koje druga firma ne može da obavi, ali i na dogovor s dilerima računara u cilju obezbeđivanja servisa hard diskova. Takođe, saradnja ovih firmi nije geografski ograničena i nije neuobičajeno da pojedini hard diskovi proputuju pola sveta kako bi se s njih izvukli podaci. Data Solutions se po ovom pitanju ne razlikuje od ostatka sveta. Ukoliko ne mogu da izvuku podatke sa hard diska, vlasniku će ponuditi mogućnost slanja u firmu koja ima mogućnost to da uradi. Međutim, saradnja s inostranim firmama se teško ostvaruje, pre svega zbog političko-ekonomske situacije u Srbiji, dok saradnja s lokalnim firmama nailazi na prepreku u vidu generalno niskog stepena informatičke svesti društva. Uprkos tome, na listi korisnika usluga spašavanja podataka, Data Solutions ima veliki broj banaka, državnih institucija i predstavništava stranih firmi, dok se na listi predstavnika mogu naći prodavci računara širom Srbije.

Spašavanje podataka je, kao što smo ranije pomenuli, skup postupak koji zahteva dosta znanja i prilicno skupu opremu. Međutim, ponekad predstavlja jedino rešenje. Bilo zbog nemara, zbog zakonske regulative koja zabranjuje postojanje rezervnih kopija nekih podataka ili jednostavno zbog uticaja više sile, moguće je doći u situaciju da se bitni podaci nalaze samo na hard disku koji je upravo otišao u „večna lovišta”. Dobro je znati da i u našoj zemlji postoji firma koja se bavi tom delatnošću, naraočito ako se trudi da svoje usluge obezbedi u skladu s najvišim svetskim standardima.

Bojan ŽIVKOVIC


Umetnik

Ovo je slika koju je poslao jedan zadovoljni klijent… Uz poruku…

From: Poverljiva informacija

Sent: Friday, April 07, 2006 9:58 AM

Subject: Cirkularno pismo

Ćao, ovo je firma koja mi je strašno pomogla jer mi je spasila podatke na hard disku, a pisao sam knjigu. Ono što znam, jeste, da imaju odličnu labaratoriju, i da mogu spašavati podatke i sa foto-aparata, USB.. Kako su mi spasili gomilu podataka, rešio sam da se ovako oglasim preko prijatelja, i da kažem i ostalima da znaju gde mogu spasiti svoj dragoceni rad i podatke. Znam da rade za velike ustanove ali i sa fizičkim licima.

Ovo nije marketing, već želim da vas uputim gde možete potražiti pomoć ako vam zatreba, jer tek kada nešto izgubite, hvatate koliko Vam je bitno. Molim Vas da se pozovete u kontaktu na „umetnik“, jer bih voleo da znaju koliko sam im zahvalan.

Ovo je njihov sajt – www.datasolutions.rs


Problem formatiranog diska

Ni sam ne znam koliko sam puta bio u sličnoj situaciji. Računar je počeo da radi sve sporije i sporije, bilo je potrebno formatirati sistemsku particiju i zatim instalirati novi Windows. Po pravilu „Marfi“ se uvek umeša kada je to najmanje potrebno…

Kao što su me prijatelji savetovali disk sam podelio na dve particije, sistemsku i onu drugu na kojoj držim sve. Instalacija novog Windows-a ne podrazumeva formatiranje mojih podataka sa druge particije. Do danas je ostalo nepoznato da li su formatirani podaci posledica mog neiskustva ili je to zaista „Marfijev zakon“. Kao što to obično i biva prilikom instalacije nisam ni obraćao pažnju na to da li su svi podaci tu već sam strpljivo sačekao da se pojavi poznati „Welcome“ ekran. Kada sam nakon nekoliko trenutaka pokrenuo Explorer čekalo me je iznenađenje, moja particija PODACI je nestala.

Ali kako sam ja iskusan „lisac“ nije bilo mesta nervozi već sam okrenuo poznati telefon Data Solutions-a i objasnio u čemu je problem. Postojala je nada…
Disk sam ostavio u njihovoj kancelariji i tokom sledećeg dana je usledio poziv. Skoro sve je tu. Ostatak je kažu oštećen i samo deo može da se popravi. Zamolio sam devojku sa kojom sam razgovarao da mi pošalje spisak fajlova i foldera kako bih proverio da li je moj rad tu. Čemu sve ovo? Pisao sam magistarski rad i naravno imao sam jednu kopiju svog rada. Postojalo je još tri kopije, ali to su bile starije verzije. U svakom slučaju dosta posla! Na disku je naravno postojalo još mnogo fajlova, ali jedan sve…Magistarska teza.doc
Sledećeg dana sam otišao kod prijatelja i proverio mail….Samo da ugledam svoj rad, mislio sam. Kada se pojavila lista počeo sam da čitam, red po red, Skrolujem…Zašto ne upisem Magistarski rad.doc, pomislim. I tu je, zajedno sa svim mojim podacima bio je on tu! Koliko sam bio srećan, sledećeg trenutka sam ih pozvao i rekao, kopirajte moje podatke, rekoh. Nakon dva dana preuzeo sam disk i dva DVD-a. Otišao kući i instalirao sistem. Ubacio sam DVD-eve i kopirao sve na novu particiju MOJI_PODACI, sve je bilo tu. Deo mog Desktop foldera nije bio tu, ali ništa važno. Dobro je znati da ovakva kompanija postoji!


Prezentacija

Opis situacije. Klijent je ostao anoniman.

Noć je. Sama u kancelariji. Plavi ekran na mom notebook-u. Sledećeg trenutka čujem grebanje igle hard diska i nakon toga tišina. Iz računara hujao je ventilator. Naravno da sam zaboravila da svoje podatke smestim na server. Na disku su ostale prezentacije na kojima sam radila, dokumenta, porodične fotografije, mejlovi… Nisam imala naviku da se bekapujem iz dva razloga: nekako je sve to komplikovano (čitaj radi se često) i drugi, važniji, volim da mi je sve na notebook-u, nosim ga uvek sa sobom i njemu držim sve što je meni lično važno, ali ga koristim i za posao!
Sledećeg jutra moj je računar sačekao ličnog asistenta na stolu sa porukom da ga preda IT-u i da su podaci ključni. Nekoliko dana kasnije u dolazećoj pošti sam dobila ponudu u formi «Dijagnoza i procena uspešnostri» uz «Ugovor o spašavanju podataka». U proceni je stajalo da je podatke moguće oporaviti tek nakon nabavke adekvatnog diska donora. Usluga je podrazumevala zamenu glava diska i korekcije unutar nekakve servisne zone. Sektretarica je primila poruku te mi je prosledila, odgovorila sam da se slažem sa uslovima i da želim da što pre pokušaju spašavanje podataka sa mog diska.

Tako je i bilo… Nabavka potrebnih delova je trajala nešto duže, ali sam nakon desetak dana obaveštena sam da mogu da preuzmem svoje podatke koji su uspešno kopirani i nerezani na DVD. Preuzela sam podatke i nekoliko dana kasnije sam ih pozvala i zahvalila se još jednom.

Zamolili su me da ukratko opišem moju situaciju stoga to i činim.

Hvala još jednom. 🙂


Svi tekstovi su autentični. Data Solutions je jedino intervenisao na formatiranju teksta u cilju prikazivanja u HTML formi. Na stranici su dostupni delovi tekstova, e-mail poruka ili snimaka naših klijenata koji su želeli da se njihovo „svedočenje“ objavi putem našeg internet sajta.

PREPORUČUJEMO

Koliko su hard diskovi zaista pouzdani?

01.02.2016.

Kompanija Blackblaze koja se bavi bekapovanjem podataka izvršila je nedavno interesantnu analizu pouzdanosti različitih vrsta hard diskova. Uzorak na kome su vršili testiranje je 40.000 diskova koje koriste u svom poslovanju. Ova kompanija koristi diskove tri različita proizvođača – Seagate, Hitachi* i Western Digital. Hard diskovi su proizvedeni različitih godina, različitih su serija i različitih […]

više >>

Poslednje iz bloga

Izazovi industrije spašavanja podataka

19.09.2018.

„Većina ljudskih bića poseduje gotovo beskrajnu sposobnost uzimanja stvari zdravo za gotovo“– Aldous Huxley, Brave New World Tehnologija skladištenja podataka napreduje neverovatnom brzinom. Tehnologije kao što su: mašinsko učenje, multi-cloud storage, zero downtime i smart storage su trenutno jedne od najpopularnijih tema. Mnogi zaboravljaju da će podaci, bez obzira na to koju najnoviju tehnologiju skladištenja […]

više >>

REFERENCE

 • Jezdić Rakija – Nenad Jezdić

  Ljudi su mi od apsolutnog zaborava sacuvali deset godina odrastanja moje cetvoro dece i 14 godina poljoprivrede i 8 godina izgradnje destilerije. Nadoknadili su nenadoknadivo. Živi bili! jezdic-rakija-logo

  Ljudi su mi od apsolutnog zaborava sacuvali deset godina odrastanja moje cetvoro dece i 14 godina poljoprivrede i 8 godina...>>

 • Montenegro Adventures – Slavica Vukčević

  Sve je savršeno, i želela bih da vam se zahvalim na profesionalnom odnosu i podršci koju ste nam pružili tokom čitavog procesa. montenegro-adventures-logo

  Sve je savršeno, i želela bih da vam se zahvalim na profesionalnom odnosu i podršci koju ste nam pružili tokom...>>

 • Eurobank EFG – Peđa Lalević

  U više navrata su nam izlazili u susret i vršili oporavak i spašavanje podataka sa uništenih diskova u momentima kada se činilo da je nemoguće bilo šta spasti sa njih. Pored profesionalne usluge i odlična komunikacija sa klijentom. eurobank-logo

  U više navrata su nam izlazili u susret i vršili oporavak i spašavanje podataka sa uništenih diskova u momentima kada...>>

 • KCV – Miodrag Cvejin

  Izuzetno stručno i profesionalno rešavanje problema povodom povraćaja podataka sa diskova koji su otkazali. Takođe uspešna rekonstrukcija RAID-a sa diskova koji su pretrpeli oštećenja ili je narušen niz. Uglavnom najbolje reči povodom Data Solutions kompanije jer sam zadovoljan korisnik. klinicki-centar-vojvodine-logo

  Izuzetno stručno i profesionalno rešavanje problema povodom povraćaja podataka sa diskova koji su otkazali. Takođe uspešna rekonstrukcija RAID-a sa diskova...>>

 • IBM – Roman Radanov

  Profesionalni pristup izazovima klijenata... ibm-logo

  Profesionalni pristup izazovima klijenata... ibm-logo...>>

 • Top Speed – Luka Kulundžić

  Vrlo profesionalni, brzi i ubedljivo najbolji kod nas za spasavanje podataka. Veliki pozdrav! topspeed-logo

  Vrlo profesionalni, brzi i ubedljivo najbolji kod nas za spasavanje podataka. Veliki pozdrav! topspeed-logo>>

 • Polarotor – prof. dr Dragan Ćosić

  Eksterni hard disk na kojem su se nalazili važni podaci je slučajno pao na pod i nakon toga disk više nije bio čitljiv. Mislio sam da je sve izgubljeno, a onda su mi studenti preporučili momke iz Data Solutions laboratorije koji su odlično odradili posao i uspeli da u vrlo kratkom roku vrate sve izgubljene podatke. Hvala im na tome! polarotor-logo

  Eksterni hard disk na kojem su se nalazili važni podaci je slučajno pao na pod i nakon toga disk više...>>