Metode uništavanja podataka

Od tri osnovne metode uništavanja podataka samo jedna omogućava nastavak upotrebe medija.

PREPISIVANJE SEKTORA DISKA

Danas postoji veliki broj komercijalnog softvera koji uništavaju podatke prepisivanjem. Iako, čak, i u Windows XP operativnom sistemu postoji alat (cipher.exe) koji služi za prepisivanje slobodnog prostora, enkripciju i dekripciju, postoji razlog zašto je na tržištu svega nekoliko najboljih opstalo. Naime, skoro sve aplikacije koje možete testirati će zaista prepisati svaki sektor određenim karakterima, međutim, testiranja su pokazala da najveći broj tih alata ne prepisuje alternativne tokove, kao ni slekove. A, takođe, ostavljaju i veliku količinu shadow podataka.
Ukoliko je potrebna sertifikacija, najbolje je koristiti DoD standard. Ovaj standard podrazumeva minimum od tri prolaza: prvi podrazumeva prepisivanje sa karakterom, drugi podrazumeva prepisivanje sa komplementom prvog, a treći podrazumeva prepisivanje nasumičnim karakterom. Na kraju postupka, neophodna je verifikacija prepisanih sektora kao i kontinuirano logovanje operacije.
Data Solutions Laboratorija koristi uređaje kompanije ATOLA u porstupku uništavanja podataka. Kao rezultat postupka klijent dobija izvaeštaj koji garantuje uspešnost trajnog uništavanja podataka a istovremeno i ispravnosti uređaja.

Ipak u nekim slučajevima kao što su neispravnost uređaja ili velika količina defekata neophodno je uništavanje podataka nasilnim metodama.

DEMAGNETIZACIJA

Još jedan od načina da se preostali podaci unište je stvaranje veoma snažnog magnetnog polja koje je sposobno da svede namagnetisanje medija na nulu. Uređaji koji ovo rade funkcionišu, ili na principu menjanja magnetnog polja pomoću jednosmerne struje, ili primenom jednosmernog polja naizmenične struje. Osim uređaja, moguća je i upotreba snažnih magneta prilikom demagnetizacije disketa ili hard diskova.
Demagnetizacija je malo složenija kod traka, neophodno je, kod odgovarajućeg tipa magnetne trake, koristiti odgovarajuću vrstu magneta da bi se uništili svi podaci.
Jedno od bitnih svojstava magnetnih medija je da, kada su izloženi ekstremnim temperaturama ili kada su uskladišteni tokom dugog perioda vremena, postaju otporniji na demagnetizaciju.
Takođe noviji diskovi podnose jača magnetna polja tako da sa izvesnim izuzecima nema garancija kod ovakvog tipa uništavanja. Upravo iz tog razloga standardi propisuju fizičko uništavanje medija.

FIZIČKO UNIŠTAVANJE DISKA

U slučajevima kada je neophodno biti sasvim siguran da ne postoji nijedna mogućnost za bilo kakvo rekonstruisanje bilo kog podatka (knjige šifara, državna bezbednost, spiskovi agenata…), najpametnije i najsigurnije rešenje je fizičko uništavanje diska.
Uništavanje se može obaviti na nekoliko načina:

  • pulverizacija (pretvaranje pločica u prah)
  • paljenje (paljenje pločica do pepela – nezgodno kod novijih materijala)
  • peskiranje (pomoću peska odstranjivanje površine pločice)
  • kiselina (potapanjem pločice u rastvor ili koncentrat kiseline)

Fizičko uništavanje koje naša laboratorija nudi klijentima sastoji se od usluge rasklapanja kompletnog diska i fizičkog uništavanja pločica diska. Zasebnim intervencijama na elektronskim komponentama osigurava se trajno uništenje svih mogućnosti da predmetni podaci ponovo budu spašeni.

Komentari

Pročitaj sve komentare

Ostavi komentar

Оставите одговор