12-godina-iskustva

BEZ PODATAKA - NEMA NAPLATE

BESPLATNA KURIRSKA SLUŽBA

BESPLATNA DIJAGONOSTIKA

NAJBRŽA USLUGA U REGIONU

PRIVATNOSTI PODATAKA

DECENIJSKO ISKUSTVO

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

U ovoj kategoriji možete da se upoznate sa osnovama kompjuterske i mobilne forenzike, kao i pratećim zakonodavstvom kod nas i u svetu

Razbijanje šifara

Postoje slučajevi kada je forenzičarima neophodno suočavanje sa raznim sistemima zaštite koje se mogu postaviti u okviru pristupa podacima. Najčešći i najjednostavniji slučaj podrazumeva zaštitu kompresovanih arhiva lozinkama. Dva, trenutno najzastupljenija, arhivera su ZIP i RAR. Ruski arhiver (RAR), koristi daleko snažniji mehanizam enkripcije (AES-128 standard) koji podrazumeva 128 bitova enkripcije. Ovaj arhiver ne štiti […]

Metode uništavanja podataka

Od tri osnovne metode uništavanja podataka samo jedna omogućava nastavak upotrebe medija. PREPISIVANJE SEKTORA DISKA Danas postoji veliki broj komercijalnog softvera koji uništavaju podatke prepisivanjem. Iako, čak, i u Windows XP operativnom sistemu postoji alat (cipher.exe) koji služi za prepisivanje slobodnog prostora, enkripciju i dekripciju, postoji razlog zašto je na tržištu svega nekoliko najboljih opstalo. […]

Zakonska regulativa kompjuterske forenzike

Kao i svaka nova naučna disciplina, tako se i kompjuterska forenzika, godinama unazad, postepeno probija do statusa opšte prihvaćene metode utvrđivanja porekla i validnosti digitalnih dokaza.

Osnove kompjuterske forenzike

Osnove Kompjuterske forenzike Kompjuterska forenzika predstavlja primenu kompjuterske istrage i tehnika analize u cilju utvrđivanja potencijalnih dokaza. Dokazi prikupljeni forenzičkim metodama se mogu koristiti u raznim vrstama istraga: u građanskim parnicama za razvode, zlostavljanja i diskriminaciju u slučajevima gde pravna lica zahtevaju prikupljanje dokaza – u pitanjima zloupotrebe službenog položaja, pronevere ili krađe intelektualne svojine […]

Metode spašavanja digitalnih dokaza

U nekim slučajevima kriminalne istrage, dokazi koji su potrebni ili neophodni leže pohranjeni na disku, uredno raspoređeni i obeleženi, sa karakterističnim imenima i ekstenzijama, kao i na odgovarajućim lokacijama.

Digitalni dokazi

digitalni dokazi

Prikupljanje digitalnih dokaza počinje kada se informacija i/ili fizički objekt prikupe ili pohrane u očekivanju ispitivanja. Termin dokaz implicira da je onaj koji je dokaz prikupio prepoznat od strane suda i da je proces prikupljanja takođe prepoznat kao legalan proces, u skladu sa lokalitetom sa koga je prikupljen. Iako su pravila dokaznog materijala u slučaju […]