Mehanički kvarovi hard diska

SPAŠAVANJE PODATAKA KOD OŠTEĆENJA MEHANIČKOG SKLOPA:

Mehanički sklop diska (eng. Head Disk Assembly – HDA) predstavlja najosetljiviji deo svakog hard diska u smislu kritičnosti za operativnu sposobnost diska. Svi kvarovi ovog sklopa se po nomenklaturi naše Laboratorije nazivaju MEHANIČKI kvarovi.

To su kvarovi:

Glava

Čitanje/pisanje podataka vrši se pomoću magnetnih glava koje lebde preko površine pločice diska. Glave diska su zapravo minijaturni magnetni dipoli koje pokreće aktuator. Kvar na ovom sklopu je ujedno i najčešći. Manifestuje se reskim zvukom ili kontinualnim lupanjem. Ovaj zvuk je rezultat udaranja sklopa za čitanje/pisanje o stoper. I po pravilu se naziva kvar glava.

Pločica/Medija

Podaci se na hard disku smeštaju na površini magnetnog filma koji se posebnim postupkom nanosi na pločicu diska (eng. Platter). Preko ovog filma nanosi se zaštitni sloj koji služi da sačuva integritet samog medija u normalnom procesu rada (promene temperature najviše utiču na medij, ali i radni sati, vibracije, udarci, kao i mnogi drugi faktori). U normalnom radnom okruženju, retko dolazi do fizičkog oštećenja medija, međutim kada do njega ipak dođe, po pravilu je ekstremno – drugim rečima, spašavanje podataka sa diskova kojima je medij u većoj meri oštećen uglavnom je nemoguće. Disk može imati jednu ili više pločica, a nekada su oštećenja prisutna samo na jednoj. U takvim slučajevima, Data Solutions Laboratorija maksimizuje šanse za uspešno spašavanje podataka pristupom onim površinama koje nisu oštećene. Nakon što se kompletira postupak kloniranja tih zona, prelazi se na oštećene. Na taj način štiti se integritet medija do poslednjeg časa.

Motora

Pločice ili platter-e pokreće motor (eng. Spindle). Motor je odgovoran za održavanje konstantne brzine (najčešće 7200 RPM, ali raspon je od 4200-15000RPM). Nepotrebno je reći da je motor ujedno i jedna od tehnički najsavršenijih komponenti – usavršavan decenijama – počevši od prvobitnih step motora do današnjih FDB motora (eng. Fluid Dynamic Bearing). Kako je gustina zapisa na pločicama rasla, tako se i od motora tražio sve veći stepen pouzdanosti pri radu, upravo su iz tih razloga klasične kuglične ležajeve (eng. Ball Bearing) zamenili ležajevi sa specijalnom lubrikacijom. Iako po svojim performansama skoro savršeni, i današnji motori imaju mane – pre svega lubrikaciju koja se na nekim modelima pokazala kao opasna mana – najčešće kod Seagate diskova iz 7200 serije – naime u toku rada motor diska blokira! Kvar se manifestuje kao otkaz elektronskog sklopa, ali se ni nakon zamene istog ne događa SPIN-UP.

Kao prva domaća Laboratorija, u stanju smo da do vaših podataka dođemo uprkos svim ovim kvarovima. Priroda kvarova mehaničkog sklopa, kao i osteljivost samih hard diskova, najviše utiče na cenu spašavanja podataka. Procedurama kompanije je uređen odnos prema klijentima pre početka, u toku i nakon svih operacija. Data Solutions Laboratorija uvek od klijenta traži odobrenje za otvaranje komore, a sve operacije se izvode u našem Clean Place-u klase 100. Upotrebom Sagi filtera otklanjamo 99.9997% nečistoća iz vazduha i na taj način omogućavamo klijentima vrhunsku sigurnost u smislu integriteta medija.

Disk nikada neće izaći iz naše Laboratorije u gorem stanju nego što je u nju ušao.

Komentari

Pročitaj sve komentare

Ostavi komentar

Оставите одговор