Logička oštećenja hard diska

SPAŠAVANJE PODATAKA U SLUČAJU LOGIČKIH OŠTEĆENJA

Zahvaljujući deceniji iskustva i najsavremenijoj opremi, naša Laboratorija ima mogućnost pristupa i identifikacije većine potpisa fajl sistema. Navešćemo samo neke od potpisa koje posedujemo u našoj know-how bazi: EXfat, FAT 12/16/32, NTFS, HFS, UFS, EXT2/3, JFS, NSSREISER, XENIX, SOLARIS (XFS)…

Termin „logički kvar“ definišemo kao vrstu kvara kod koje HDD, USB Flash, SSD ili bilo koji drugi uređaj ima mogućnost pristupa LBA zoni (odnosno zoni podataka), ali podaci iz nekog razloga nisu dostupni. U praktičnom smislu, ovaj kvar se manifestuje kao korupcija pojedinih datoteka i/ili direktorijuma ili kompletnih particija.

Najčešća logička oštećenja su posledice dejstva virusa ili korupcije fajl sistema kao posledice BAD sektora.

Mogućnost pristupa zoni podataka podrazumeva mogućnost čitanja svakog sektora prisutnog na mediju. Ukoliko je ovakav pristup moguć, naša Laboratorija pristupa kloniranju medija pacijenta.

Postupak kloniranja „ispravnog“ medija jeste ono što Data Solutions Laboratoriju izdvaja, naime držeći se godinama usavršavanih procedura, štitimo Vaše podatke od svake slučajnosti. Šta to konkretno znači za Vas kao klijenta?

Pre svega, znači SIGURNOST podataka. Data Solutions Laboratorija će UVEK koristiti svaki pristup sektoru ne bi li kreirala IDENTIČNU kopiju ili KLON diska. Svi dalji postupci analize i rekonstrukcije fajl sistema, koji su izuzetno stresni za sam uređaj, biće vođeni isključivo na našim uređajima. Na taj način, originalni disk se štiti sve dok klijent nije uveren u ispravnost i kvalitet spašenih podataka.

Navešćemo jedan od mnogih primera:

Klijent čiji je disk pretrpeo manje oštećenje BOOT sektora (MBR) – odnosi svoj disk kod prijatelja servisera. Taj serviser čini ono što bi svaki prijatelj uradio – priključuje disk na jedan od svojih kompjutera u servisu i otpočinje postupak „skeniranja“ medija. Ovaj postupak je poznat svima koji su ikada koristili neki od komercijalnih softvera za spašavanje podataka. Naime, ovakvi programi adresiraju svaki sektor i pokušavaju da slože strukturu direktorijuma manje ili više uspešno, u zavisnosti od više faktora. U našem primeru prijatelj serviser zaista pronalazi particiju koja je izgubljena, ali u toku kopiranja podataka disk u potpunosti otkazuje! I od ukupno 300GB podataka biva kopirano svega desetak. Kako se i zašto tako nešto iznova događa i šta biva nakon toga?

Nakon opisanog slučaja, klijent se pojavio na našim vratima uznemiren i ovog puta sa potpuno drugačijom dijagnozom – mehanički kvar!

Naime, u postupku „skeniranja“ koji je trajao preko 60 sati došlo je do pregrevanja diska, generisanja većeg broja BAD sektora na oštećenom mediju i, kao posledica svega toga, oštećenja jedne od glava.

Za sve DIY entuzijaste, a i one koji uređaj prvo nose prijatelju koji se „razume“, evo nekoliko saveta:

  • Nikada ne radite na „živom“ sistemu

Ukoliko je došlo do gubitka particije ili pojedinačnih direktorijuma, a sistem se ipak „podiže“, to je sasvim sigurno posledica prisustva BAD sektora na određenom delu diska. Pre nego pristupite bilo kakvim operacijama, utvrdite prioritetne direktorijume (mailovi, dokumenti itd). Ukoliko prioriteti nisu oštećeni, ODMAH ih kopirajte na eksterni medij (USB HDD) bez gašenja sistema.

  • Nikada ne „skenirajte“ disk pacijent! Isključivo kopiju.
  • Procenite dobro značaj podataka i definišite prioritete.
  • Ukoliko primetite da disk generiše veliki broj grešaka pri čitanju u odnosu na ispravan disk – prekinite operaciju – imate posla sa oštećenjem medija ili velikim brojem BAD blokova – oba slučaja su van dohvata komercijalnog softvera.
  • Dobro razmislite kakav „vrući“ kolač dajete prijatelju koji Vas neće odbiti – Kako biste reagovali kada bi nešto krenulo po zlu, da li ćete rizikovati prijateljstvo?
  • Dobro procenite da li je „komšijin mali“ pravi čovek za spašavanje Vaših podataka ili Vam oni ipak nešto u životu znače.

Komentari

Pročitaj sve komentare

Ostavi komentar

Оставите одговор