CENOVNIK USLUGA LABORATORIJE

SPAŠAVANJE PODATAKA SA HARD DISKA:

Vrsta kvara Najverovatniji uzrok kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Disk se ne pokreće Otkaz elektronskog sklopa 12.000 + delovi
Disk se pokreće, čuje se lupanje Kvar na mehanici diska, moguće oštećenje medija 26.000 + delovi
Disk se pokreće, ali ga BIOS ne prepoznaje Oštećenje servisne zone (Firmware) diska 22.000 + delovi
BIOS prepoznaje disk, ali je pristup podacima nemoguć Oštećenje medija diska (BAD blokovi) 20.000 + delovi
Operativni sistem se ne pokreće Logički kvar – Windows/Mac, Linux 10.000 / 14.000

Spašavanje podataka sa RAID niza:

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Oštećenja „Mirror“ nizova od 12.000
Oštećenja „Stripe“ nizova od 32.000
Oštećenja kompletnih nizova (RAID 5 i ostali) od 32.000

NAPOMENA: Prikazane su minimalne cene spašavanja spašavanja podataka sa RAID-a. Konačna cena se utvrđuje u postupku dijagnoze i zavisi od broja diskova i eventualnih kvarova na diskovima.

Spašavanje podataka – USB FLASH:

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) od 4.500 do 12.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma (do 4 čipa) Prvi čip 12.000, svaki sledeći 5.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma (vise od 4 čipa) Prvi čip 10.000, svaki sledeći 5.000

Spašavanje podataka – SSD (Solid State Drive)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) 10.000
Nemoguć pristup logičkoj strukturi od 30.000

Spašavanje podataka sa monolitnih uredaja (MicroSD, USB FLASH)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) od 4.500
Neophodno prežičavanje čipa od 60.000

Spašavanje podataka sa memorijskih kartica (MMC, CF, SD, MS, xD, SM i druge)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) od 4.500 do 12.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma od 15.000

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja (telefona, tableta,…)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Vraćanje podataka bez obzira na kvar 12.000
Vraćanje podataka – mobilna forenzika – obrisane poruke, kontakti… pozovite

Specifične laboratorijske usluge

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Reparacija pojedinačnih baza podataka (SQL, DBASE, PARADOX,…) 20.000
Uništavanje podataka (diskovi i mediji do 500GB) od 2.500
Uništavanje podataka (diskovi i mediji od 500GB) od 4.500
Usluga kompjuterske forenzike pozovite
Konsalting/Disaster Recovery pozovite

* Sve cene su bez uračunatog PDV-a

* BESPLATNA dijagnoza kvara i procena uspešnosti

* Konačna cena postupka se utvrđuje u postupku dijagnoze i procene za određene slučajeve

* Rad se ne započinje bez saglasnosti klijenta

* BEZ PODATAKA – NEMA NAPLATE