CENOVNIK USLUGA LABORATORIJE

SPAŠAVANJE PODATAKA SA HARD DISKA:

Vrsta kvara Najverovatniji uzrok kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Disk se ne pokreće Otkaz elektronskog sklopa 20.000 + delovi
Disk se pokreće, čuje se lupanje Kvar na mehanici diska, moguće oštećenje medija 33.000 + delovi
Disk se pokreće, ali ga BIOS ne prepoznaje Oštećenje servisne zone (Firmware) diska 30.000
BIOS prepoznaje disk, ali je pristup podacima nemoguć Oštećenje medija diska (BAD blokovi) 28.000
Operativni sistem se ne pokreće Logički kvar – Windows/Mac, Linux 15.000

Spašavanje podataka sa RAID niza:

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Oštećenja „Mirror“ nizova od 15.000
Oštećenja „Stripe“ nizova od 36.000
Oštećenja kompletnih nizova (RAID 5 i ostali) od 42.000

NAPOMENA: Prikazane su minimalne cene spašavanja spašavanja podataka sa RAID-a. Konačna cena se utvrđuje u postupku dijagnoze i zavisi od broja diskova i eventualnih kvarova na diskovima.

Spašavanje podataka – USB FLASH:

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) 9.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma (do 4 čipa) od 13.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma (vise od 4 čipa) od 35.000

Spašavanje podataka – SSD (Solid State Drive)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja 15.000
Nemoguć pristup logičkoj strukturi – loši sektori 28.000
Nemoguć pristup logičkoj strukturi – firmware od 50.000

Spašavanje podataka sa monolitnih uredaja (MicroSD, USB FLASH)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) od 9.000
Neophodno prežičavanje čipa od 60.000

Spašavanje podataka sa memorijskih kartica (MMC, CF, SD, MS, xD, SM i druge)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Logička oštećenja (bez odlemljivanja memorijskog čipa) od 9.000
Neophodno odlemljivanje memorijskog čipa i reparacija algoritma od 15.000

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja (telefona, tableta,…)

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Vraćanje podataka – logički problem 12.000
Vraćanje podataka – elektronski kvar od 25.000,00

Specifične laboratorijske usluge

Vrsta kvara Cena bez PDV-a (RSD)
Reparacija pojedinačnih baza podataka (SQL, DBASE, PARADOX,…) 22.000
Uništavanje podataka (diskovi i mediji do 500GB) od 2.500
Uništavanje podataka (diskovi i mediji od 500GB) od 4.500
Usluga kompjuterske forenzike pozovite
Konsalting/Disaster Recovery pozovite

* Sve cene su bez uračunatog PDV-a

* BESPLATNA dijagnoza kvara i procena uspešnosti

* Konačna cena postupka se utvrđuje u postupku dijagnoze i procene za određene slučajeve

* Rad se ne započinje bez saglasnosti klijenta

* BEZ PODATAKA – NEMA NAPLATE

* Cenovnik važi od 08.04.2023.