Izbrisane-poruke

IZBRISANE PORUKE?

SMS, Viber, email, slike

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja

Data Solutions Laboratorija ne pruža više usluge spašavanja podataka sa mobilnih uređaja. Tekst na stranici je informativnog karaktera.

Postoje dva razloga zbog kojih dolazi do gubitaka podataka na mobilnim uređajima: logička i mehanička oštećenja.

Logički problemi

  • Obrisane slike, video materijal, kontakti, poruke
  • Fabričko resetovanje uređaja
  • Reformatiranje particija

Mehanički kvarovi

  • Izgoreli čipovi
  • Kontakt uređaja sa vodom
  • Oštećenja usled pada, udarca

Spašavanje podataka sa mobilnih uređaja je proces za koji je, pored tehnologije i znanja, potrebno iskustvo. Sam postupak je složeniji i dugotrajniji u odnosu na iste kvarove na drugim tipovima medija (hard diskovi, memorijske kartice, USB flash).

U slučaju logičkih oštećenja, kao što je fabričko resetovanje telefona, više nije moguće vratiti podatke zbog unapređenih algoritama brisanja podataka. Zbog toga na telefonima postoji folder za ručno obrisane fotografije i video zapise, koji čuva podatke 30 dana, a posle ih automatski briše. Ukoliko ste ručno ispraznili i taj folder, nema više spašsvanja podataka.

Kod mehaničkih oštećenja, potrebno je, pre svega, uređaj dovesti u operativno stanje kako bi mogao da se ponovi navedeni postupak. U većini slučajeva, savetujemo klijentima da to rade u ovlašćenom servisu kako bi iskoristili garanciju ako je još imaju.