Besplatna-dijagnostika

BESPLATNA DIJAGNOSTIKA

bez podataka nema naplate
Garantovana-privatnost

GARANTOVANA PRIVATNOST

tajnost podataka zaštićena ugovorom
Slide background

12 GODINA ISKUSTVA

više hiljada zadovoljnih klijenata

Spašavanje podataka sa RAID nizova

Data Solutions rutinski pruža usluge spašavanja podataka sa RAID i NAS (Network Attached Storage) serverskih platformi.

Posedujemo vrhunsku tehnologiju, iskustvo i ekspertsko znanje potrebno za spašavanje podataka sa svih RAID platformi.

Usluge oporavka podataka sa RAID sistema podrazumevaju, ali se ne ograničavaju samo na oštećenja RAID 0, 1, 5, 6 i 10 nizova. Rekonstrukcijom nizova kojima je otkazao jedan ili više diskova, spašavamo vredne podatke već godinama.

Vrsta fajl sistema, tip operativnog sistema, količina podataka, tip kvara, kao ni brzina vraćanja podataka ne predstavljaju prepreku već samo izazov našim laborantima.


Spašavanje podataka sa RAID platformi obično se tretira kao slučaj visokog prioriteta.


spasavanje-podataka-sa-raid-nizova

  • Procedura spašavanja podataka sa RAID nizova

    Procedura započinje dijagnozom kvara. Kada se zasebni mediji jednog niza dovedu u stanje u kojem je moguć pristup zoni podataka, vrši se kopiranje svih sektora svakog zasebnog medija. Nakon završenog sektorskog kopiranja podataka, naši inženjeri će izvršiti procenu uspešnosti postupka rekonstrukcije RAID niza.

    Tokom ovog postupka, Laboratorija za spašavanje podataka će izvršiti analizu medija sa ciljem utvrđivanja mogućih oštećenja ili nepravilnosti, kao i cene postupka.

    Navedena analiza otkriva postojanje kao i stepen oštećenja podataka.

  • Tipovi oštećenja RAID nizova

    Često je pre rekonstrukcije niza potrebno otkloniti kvar na pojedinačnim medijima. Tokom ovog postupka, u slučaju da niz čine hard diskovi, na kojima postoje mehanička oštećenja, vrši se zamena komponenti unutar komore mehaničkog sklopa u čistom prostoru klase 100. Ukoliko je oštećeno više diskova, prvo je potrebno otkloniti kvarove na svim diskovima. Kada se omogući pristup sektorima diska koji sadrže podatke, kreiraju se tzv. slike diska, nakon čega naši laboranti pristupaju rekonstrukciji izvornog niza. Više informacija o spašavanju podataka sa hard diska.


Ukoliko je niz sastavljen od SSD medija, pre rekonstrukcije niza biće neophodno kopirati sektore svakog zasebnog SSD medija (spašavanje podataka sa digitalnih medija).

Važno je navesti da RAID sistemi obično nisu zaštićeni od strujnih udara ili ljudske greške koja je u, čak, 50% slučajeva uzrok kvara. Sa druge strane, sam izraz RAID je skraćenica od redundantni niz jeftinih/nezavisnih diskova te je i za samu konfiguraciju potrebno iskustvo kako bi sistem radio dugo i stabilno.

Iako se RAID konfiguracija najčešće vezuje za srednje i velike korporacijske sisteme, treba napomenuti da se danas veliki broj USB hard diskova isporučuje upravo u RAID konfiguraciji. Iako su sastavljeni od dva ili četiri diska u nizu, ovi mediji mogu biti izuzetno zahtevni kada je u pitanju spašavanje podataka.